BG EN

Мидалидаре ще изгражда автоматизирана система за капково напояване

Дата на публикуване:

„МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС“ ЕООД, обявява, че има ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ за „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви с обща площ 12,711 ха” в землището на с. Могилово, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.

За контакти: тел. 0888432996, 0897895128, [email protected].

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Стара Загора, 6000 гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2, тел 042 692200.

Въведете имейл, ако желаете да получавате новини от Мидалидаре

Меню