BG EN

Лозов масив Крейглохарт

Централната част на Марлборо е заключена между две големи реки - Уайрау и Ауатери. Там, в сърцето на Южните долини, се намира долината Уайхопай (Waihopai Valley) и лозовият масив Крейглохарт (Craiglochart) – домът на Midalidare New Zealand Marlborough Sauvignon Blanc.

Лозовият масив Крейглохарт е разположен по протежението на глетчерната река Уайхопай. Уникалният микроклимат, резултат от влиянието на реката и хълмистият релеф, надморската височина, големите температурни амплитуди и специфичният почвен състав формират изключителен тероар за Совиньон Блан и обуславят изразени сортови аромати във виното. Лозите са засадени на терасирано плато по поречието на реката. Почвите са с вулканичен произход, песъкливи, средно до силно каменисти и с висока водопропускливост. Големите температурни амплитуди, макар и предпоставка за пролетно измръзване, осигуряват оптимално съдържание на киселини в гроздето.

Лозарство

Лозите Совиньон Блан са от клон MS (Mass Selection), който се отглежда само на територията на Нова Зеландия. Поради по-сухия климат при необходимост насажденията се напояват с вода от реката Уайхопай. Добивът се контролира и редуцира. Една от иновативните практики, коато се прилага в лозарството, е т.нар. Gravels – поставяне на речни камъни около корените на лозите, защото каменистите фракции служат като акумулатор на топлина.

Въведете имейл, ако желаете да получавате новини от Мидалидаре

Меню