Контакти BG EN

Лозов масив Каралиец

Midalidare Karaliets Vineyard

Лозов масив Каралиец се намира в източната част на землището на с. Могилово, в съседство с лозов масив Шипката, близо до голямата източна винарна на Мидалидаре. Масивът е с големина 60 хектара. Лозите са засадени изцяло на южно изложение, на около 6% наклон. На Каралиец се отглеждат само сортовете Мерло и Каберне Совиньон.

Каралиец се намира в по-високата част на котловината, на 300-320 метра надморска височина. Масивът е разделен на две зони – западна и източна, отделени една от друга от пътя, водещ към с. Яворово. В източната зона са засадени лозите от сорт Мерло, а в западната са насажденията от Каберне Совиньон.

Почвите на Каралиец са алувиални, средно до ниско песъчливи, с високо съдържание на глина. Посадъчният материал е съобразен с глинестия профил и лозите са на устойчиви подложки с дълбока коренова система.

Вината, които са произведени с грозде само от Каралиец са: 42/25 Merlot.

Вината, които са произведени с грозде от Каралиец са: Midalidare Reserve, Grande Cuvee, Rock'NRolla, Nota Bene, Mogilovo Village, Midalidare Cabernet Sauvignon & Petit Verdot, Midalidare Merlot & Cabernet Franc, Carpe Diem Red, 42/25 Syrah & Cabernet Sauvignon, SeeS Rose и Carpe Diem Rose.

Въведете имейл, ако желаете да получавате новини от Мидалидаре

Меню